Moj angel

Angelska znamenja

Zakaj in na kakšne načine nam posredujejo angeli svoja znamenja?

Svoja znamenja nam posredujejo zato, da bi zmogli prepoznati, da so navzoči in resničnost njihovih sporočil. Znamenje je lahko vse, kar trikrat ali večkrat vidimo ali slišimo v snovnem svetu ali kar prejmemo na zelo nenavaden način.
PRIMER: Če slišimo za naslov neke določene knjige ali revije iz treh ali več različnih virov, potem je to zagotovo znak angelov, s katerim nam svetujejo, da naj knjigo ali revijo vzamemo v roke.

Kot znamenje, ki ga angeli na nenavadnih mestih puščajo so tudi peresa, kot naprimer zagotovilo, da se bo zadeva, situacija ali problem razpletel ugodno. Dokaj pogosto znamenje so oblaki, ki imajo bolj ali manj angelske oblike. Včasih pa prejeta angelska znamenja lahko tudi zavohamo (npr. vonjamo dišeč parfum, cvetlice, lahko tudi dim). Lahko nam angeli nekaj sporočajo tudi tako, da večkrat zaporedmo najdemo kovanec, ....

V nadaljevanju je še nekaj bolj pogostih primerov, ki so lahko znamenja angelov

 • Tik preden smo se zbudili, smo zaslišali netelesen glas, ki nas je poklical po imenu.
 • V mislih ali po radiu smo kar naprej slišali eno in isto pesem.
 • V enem ušesu zaslišimo glasen, prodoren zvok.
 • Čisto slučajno prižgemo televizor ali radio natanko takrat, ko se je začela neka oddaja, ki nas je zelo zanimala.
 • V mislih, sanjah ali okolici zaslišimo glas znanega pokojnika.
 • Netelesen glas nas je opozoril pred nevarnostjo ali pa nam je zaupal nekaj življenjsko pomembnega.
 • Zvonenje v ušesih, ki ga ponavadi spremlja ščemeč občutek v ušesni mečici, ali pa imamo občutek, kot da nas bi kdo vlekel za mečico. To se zgodi takrat, kadar se angeli in duhovni vodniki še posebej trudijo priklicati našo pozornost.
 • Fotografije angelov: Včasih se angeli prikazujejo tudi na fotografijah in sicer kot svetlobne krogle. Te svetlobe bomo najlažje posneli, če fotografiramo novorojenčke ali kakšno zelo poduhovljeno osebo, pa tudi v še nekaj drugih primerih.
 • Angelska svetloba: Iskrice in prebliski svetlobe so znamenje, da so angeli blizu. Iskrice vidimo, ko se angeli premikajo po našem vidnem polju.
 • Barvne meglice: Če vidimo zeleno, vijolično ali kako durgače obarvano meglico, je to lahko znamenje navzočnosti angelov.
 • V obliki videnj: Kadar koli se nam v duhu odvrti film, iz katerega dobimo resnične podatke o kakkem človeku ali zadevi ali morda nasvet v zvezi z našim poizvedovanjem, poslanstvom ali življenjskimi odločitvami, takrat vedite, da so v bližini angeli. Podobno velja tudi, če se nam prikaže hipna podoba česa simboličnega.

Navedena so nekatera nabjolj pogosta znamenja, teh je zagotovo še več, morda ste s tem že imeli kakšno določeno izkušnjo, vabljeni, da jo poveste vsem nam, končno smo to skupnost zasnovali tudi s tem namenom, da širimo obzorja, dognanja, izkušnje v zvezi s sfero angelov, duhovno rasto, ... Angeli so nam lahko v uzreno pomoč pri naši dolgi in naporni duhovni poti in rasti.