Okrepimo si samozavest

Okrepimo si samozavest

Pomanjkanje samozavesti lahko usodno vpliva na naše počutje in življenje

Največja nevarnost s katero se srečujemo na poti osebnostnega razvoja je STRAH. Bojimo se začetkov in strah nas je, kaj se bo zgodilo na koncu. Bojimo se sprememb ali tega, da bo “obtičali na mestu”. Bojimo se uspehov in prav tako porazov. Bojimo se življenja in prav tako smrti.
Prvi korak k osebnostnem in duhovnemu razvoju je prav gotovo to, da spregledamo, da nekaj ni čisto v redu v našem življenju. Zavedanje, da nas različni strahovi omejujejo in preprečujejo pri vsakdanjem življenju in opravilih in doseganju želenih ciljev, je prva stopnica, k poti rasti naše osebnosti. Pomembno je tudi, da sami sebe dovolj spoštujemo, se cenimo, saj brez tega zagotovo ne bomo uspešni.

V življenju se srečujemo tako z različnimi dogodki, aktivnostmi in različnimi ljudmi. Brez vsakodnevnih odnosov zagotovo ne gre. V medsebojnih odnosih prihaja tudi do različnih nesporazumov, ki lahko zelo razjedajo naše odnose, pa naj si bo to v družini, med partnerjema, v odnosih med sosedi, v službi in tudi v mednarodnih pogledih. Pogosto izrečene osorne besede lahko počasi a vztrajno razjedajo pozitivne odnose. Vse bolj pogosto izgubljamo nadzor nad temi besedami, postajamo čedalje bolj jezni, kar utegne imeti tragične posledice.

Vendar pa pri tem nismo povsem nemočni, prav gotovo lahko ustavimo val jeze, ki je marsikdaj posledica nizkega samospoštovanja. Za reševanje nesporazumov je pomembno razumevanje, kako le ti nastajajo.

Nadaljnji korak je prav gotovo najti način, da vzamemo življenje v svoje roke, da presežemo ovire in šibke točke ter odkrijemo vse pozitivne značilnosti našega bitja in osebnosti. Doseči moramo raven, kjer imamo večjo harmonijo življenja, da imamo pozoren odnos do sebe in zavzetost za druge, da smo sposobni sprejemati odločitve in delovati po lastni presoji, da se ne ustrašimo soočanj z dogodki, da dosežemo odprtost za spoznavanje novega in končno, da se osvobodimo samouničevalnega vedenja.

Afirmacija
Zavedam se, da stres nastaja zaradi strahov, zato jih odstranjujem iz svojih misli.